« Churchplanting | Main | The move of God in Skien »

March 19, 2006

Comments

James Palmer

What an amazing testimony, Arne! Praise God!

Todd

Arne. Great to have you back blogging. Be blessed...!

Frode Sævikstrand

Det var veldig bra å høre på deg på søndag Arne! Godt å høre at det bærer frukter sånn med en gang : ) Du vet jo at Lars - Erik, min lillebror, ble frelst, lot seg døpe og hele pakka med HÅ på søndag etter møte.. Fine greier! Gud e god!! Takk til Katarina som var frimodig (både fri og modig : ))nok til lydig å dele på møte det Gud hadde talt til henne om Lars - Erik slik at han kunne ta imot. Bra bra bra - Ka ta ri na!!!!

Rachel Cole

Awesome testimomy Arne! God is SO good and gives us so many opportunities daily to preach the fantastic news of Jesus. We just need to be bold like this man in your testimony and we will see many people saved! I believe it! It's such exciting times we are living in!
keep being amazing Arne. You continue to inspire and bless Judah and I so much in how you just live the life!
Be blessed, Rachel :)

Gavin White

As always Arne - an awesome testimony and excellent inspiration to go and see people saved for the glory of King Jesus and the advancement of his wonderful kingdom - the harvest is ready

The comments to this entry are closed.